apple Galéria
Posun a slideshow obrázkov
prvý obrázok predchádzajúci obrázok štart stop nasledujúci obrázok posledný obrázok


Názov obrázku: Geologická mapa
Popis: Podľa mapy na mieste pozemku RO sú na 55% prachovité až pieščité hliny – spraše a zbytok podložia tvoria „volkovské súvrstvie“ - štrky, piesky a pestré íly a malé percento tvoria aj hlinité a hlinito-kamenité až blokové sedimenty.
prezreté: 3078